Advokat hjælp

Der kan ofte være en god grund til at kontakte en advokat, hvis man ikke føler, at man har det lovmæssige eller juridiske overblik over sin sag eller tvist med en anden part. Men hvad kan en advokat helt konkret hjælpe med?


Hvad kan en advokat hjælpe med?

En advokat har indsigt i lovgivningen både herhjemme og andre love, såsom EU lovgivning, menneskerettigheder, love i andre lande mv. Således kan en advokat hjælpe dig med alle juridiske aspekter og kan rådgive dig om hvad du har ret og pligt til og hvad du kan gøre for at stå bedre i en sag. Det kan enten være når du har brug en advokat i forbindelse med køb af bolig, eller en advokat til at hjælpe med skilsmissen.


Advokatens pligter

Advokater har tavshedspligt, som betyder at alle de forhold, som du præsenterer for advokaten ikke videregives. Advokaten skal udvise god advokatskik og må f.eks. ikke have interessekonflikter i en given rådgivning. En advokat skal ligeledes oplyse dig om hvor meget tid han påregner at bruge på din sag, samt et estimat på din omkostning.


Advokatens forsikring

Advokater skal en ansvarsforsikring. Denne kan komme i spil, hvis advokaten yder fejlagtig rådgivning, som senere viser sig at give klienten et tab.


Gratis advokathjælp

Mange advokater tilbyder gratis retshjælp rundt omkring i landet. Dette kan enten foregå på deres kontorer eller lokalt på biblioteker og lignende steder. Ofte foregår dette uden, at man skal eller kan bestille tid og møderne er som regel af kortere varighed, så flere kan komme til hjælp. Se listen over advokater rundt om i landet, som tilbyder gratis retshjælp. Læs mere under gratis advokathjælp, som også kaldes gratis retshjælp.


Brevkasser

Der findes primært en side herhjemme, som har store informationer på en masse spørgsmål fra brugerne. Det er familieadvokaten.dk, som har en række spørgsmål indenfor alt fra bolig, arv, ægteskab, børn mv. Alt sammen primært indenfor det familieretslige, som navnet antyder. Det kan være en rigtig god hjælp til at guide dig den rette vej til advokathjælp.Testamente, Fremtidsfuldmagt, Ægtepagt, Særeje mfl. dokumenter på 10-15 minutter online. Priser fra 295 kr.

Bestil her