Konkurs advokat

Hvis et firma eller en privatperson ikke kan betale sin gæld og at der samtidig ikke er nogen udsigter til forbedringer i fremtiden, så kan firmaet eller privatpersonen blive erklæret konkurs.


Hvem begærer konkurs?

Det kan både være firmaet selv eller en kreditor, som kan erklære et firma konkurs. Konkursbegæringen indsendes skriftligt med forskellige bilag til skifteretten, der hvor virksomheden udøver fra, eller hvor en privperson er bosiddende. Det anbefales altid at kontakte en advokat til at bistå en med hjælp til arbejdet og processen.


Hvordan er konkurs processen?

Efter at skifteretten har modtaget konkursbegæringen, så indkaldes til et møde med skyldneren for at få et overblik over den økonomiske situation. Hvis de mener at den økonomiske tilstand står så galt til, så afsiges et konkursdekret, som har den konsekvens, at skylderen ikke længere må råde over sine aktiver og at der samtidig udpeges en kurator for boet. Kurator er ofte en advokat.


Kurators rolle

Kurator skal sørge for at gennemgå alle aktiver og passiver. Aktiverne bliver solgt fra og provenuet fra disse bliver fordelt mellem kreditorerne herefter i en særlig rækkefølge, alt efter hvad krav kreditorerne har i boet. Det er samtidig også kurators rolle at undersøge om der evt. skal laves en politimæssig efterforskning, hvis der kan have foregået kriminelle ting i virksomheden.


Krav til boet

Som kreditor med endnu ubetalt gæld, så skal man anmelde sit krav til boet inkl. dokumentation for beløbets rigtighed. Beløbet opgøres på dagen for konkursdekretet.Testamente, Fremtidsfuldmagt, Ægtepagt, Særeje mfl. dokumenter på 10-15 minutter online. Priser fra 295 kr.

Bestil her